Formule solidariteitsbijdrage 2019

De nieuwe geïndexeerde formules voor de solidariteitsbijdrage, ook wel CO2-bijdrage genoemd, voor het jaar 2019 werden officieel bevestigd. Wij herhalen kort de principes. Voor  het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 een maandelijks bedrag berekend voor elk voertuig dat de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt. Deze forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van die tussenkomst. Deze maandelijkse bijdrage (met een minimum van 26,97 euro voor het jaar 2019) is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof en wordt forfaitair vastgesteld.

WLTP verbruikstest

De CO2-uitstoot is de uitstoot in gram/km zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig of in de gegevensbank van de DIV. Voor voertuigen getest volgens de nieuwe WLTP-methode moet de CO2-uitstoot hernomen worden zoals vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC). Deze regeling geldt in elk geval tot einde 2020.

Cash for cars

Op de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) die dit jaar werd ingevoerd is de werkgever ook een solidariteitsbijdrage verschuldigd op basis van de ingeruilde bedrijfswagen. De bijdrage is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage die verschuldigd was in de loop van de maand die de toekenning van de mobiliteitsvergoeding voorafgaat en wordt berekend op basis het voertuig dat werd ingeruild. Dezelfde basisformule (met de CO2-uitstoot van het ingeruilde voertuig) moet dus worden toegepast voor de berekening van de bijdrage 2019, maar met de nieuwe index.

 

 

Type aandrijving

 

   

Formule solidariteitsbijdrage 2019

 

Benzine

 

 

CO2

gekend

 

[((CO2-uitstoot x 9 euro)-768)/12] x 147,73/114,08

 

 

CO2

gekend

 

[((182 x 9 euro)- 768)/12] x 147,73/114,08 = 93,88 euro

 

 

Diesel

 

CO2

gekend

 

[((CO2-uitstoot x 9 euro)-600)/12] x 147,73/114,08

 

CO2

gekend

 

[((165 x 9 euro)- 600)/12] x 147,73/114,08= 95,50 euro

 

 

LPG (*) en CNG

 

[((CO2-uitstoot x 9 euro)-990)/12] x 147,73/114,08

 

 

100 % elektrisch (**)

 

26,47 euro per maand

 

(*) een LPG voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 van het benzinevoertuig.

(**) in afwachting van een eventuele wettelijke aanpassing aanvaardt de RSZ deze minimumbijdrage ook voor wagens die uitsluitend op waterstof rijden.

De minimumbijdrage per maand  in 2019 bedraagt voor alle voertuigen 26,97 euro.

 

 

Michel Willems

MOBILITAS