SHELL – JLR – FevMars2019

Wet ivm met mobiliteitsvergoeding (cash for cars) verschenen in het Staatsblad van 7 mei

De Wet van 30 maart 2018 “betreffende de invoering van een Mobiliteitsvergoeding” is verschenen in het Staatsblad van 7 mei 2018 (1ste editie).

Het principe van mobiliteitsvergoeding is beter bekend onder de naam “cash for cars”. Vanaf nu kunnen werkgevers de invoering ervan praktisch opstarten hoewel de wetgeving retroactief wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2018. Uit diverse rondvragen bleek de interesse naar dit product eerder gering zowel bij de werkgevers als werknemers. De regeling is administratief zeer zwaar en de begeleiding van een sociaal secretariaat aangewezen. Dit is zeker het geval indien een werknemer die gekozen heeft voor een mobiliteitvergoeding van werkgever verandert. Wij benadrukken tenslotte dat de invoering van een mobiliteitsvergoeding geen verplichting is. De werkgever mag zelf beslissen om de mobiliteitsvergoeding in te voeren en de werknemer mag zelf beslissen om zijn bestaande firmawagen al dan niet te ruilen voor de mobiliteitsvergoeding.

De mobiliteitsvergoeding mag niet worden verward met de het mobiliteitsbudget waarbij de werknemer de wagen niet verplicht moet ruilen maar mag kiezen voor een kleiner model en aanvullen met alternatieve vervoersmodi. Deze laatste regeling is nog in de fase van het “ontwerp”.  Verwacht wordt dat deze tweede regeling in het najaar 2018 concreter is een wettekst zal worden uitgewerkt.

Toon meer nieuwsjes