“Fleet in a changing world”, het is een slim gekozen algemene titel. Zoals Luc Pissens (voorzitter van de BFFMM) het zo perfect samenvatte, verwijst deze titel naar de vele veranderingen die de fleetsector vandaag ondergaat. Vast staat in elk geval dat fleet owners de komende maanden niet veel rust zullen krijgen met alle aangekondigde veranderingen: nieuwe fiscaliteit in 2020, nieuwe WLTP-normen, de komst van het mobiliteitsbudget in januari,… Kortom, het is belangrijk om de juiste beslissingen te nemen.

Presentaties op topniveau

Tijdens deze bijzonder interessante sessie legde Claire D’Haese, de fleet manager van Mercedes-Benz, op heel heldere wijze uit wat de CARE-strategie is waar alle ontwikkelingen van de constructeur uit Stuttgart voortaan op geconcentreerd zijn: C voor “Connected”, A voor “Autonomous”, S voor “Shared” en E voor “Electric”. Voor de constructeur met de ster is het elektrische, plug-in hybride en waterstofoffensief al goed op dreef gezien het hoge aantal nieuwe modellen dat we tegen 2022 mogen verwachten.

 

 

“Electric”, het klinkt als muziek uit de mond van Bart Massin, de oprichter van Stroohm en EV Program Manger bij Leaseplan, die op zo briljante wijze de voor- en nadelen uit de doeken deed van de elektromobiliteit waar hij zo’n fervente verdediger van is. Tijdens zijn presentatie weerlegde Bart alle argumenten omtrent het gebrek aan capaciteit om een groot elektrisch wagenpark te voeden. Hij besloot met de verklaring dat de elektrische auto in de toekomst een essentiële rol kan gaan spelen in de elektriciteitsdistributie.

De derde spreker van de dag was Michel Willems, CEO van het kantoor Mobilitas, die een tipje van de sluier lichtte van het fiscale regime dat we tegen 2020 voor de bedrijfswagen mogen verwachten. Heel wat modellen zullen hun aftrekbaarheid fors zien dalen. Dat fenomeen zal nog worden versterkt in het licht van de nieuwe maatregelen tegen de CO2-uitstoot. Een deel van de marsrichting is nog onbekend omdat we nog wachten op een duidelijke stellingname van de politiek voor de periode vanaf 2021.