Hedin is een nieuwe naam in het Belgische autolandschap maar in Scandinavië is dat zeker niet het geval. De oorsprong gaat terug tot 1985 met als stichter en oprichter Ingenar Hedin, die ondertussen 83 is en zijn actieve rol zo goed als volledig heeft overgedragen aan zijn zoon Anders Hedin. Ondertussen vertegenwoordigt de vennootschap I.A. Hedin Bil AB maar liefst 105 dealerships en 31 merken, goed voor de verkoop van meer dan 100.000 voertuigen per jaar. De meeste dealerships bevinden zich in Zweden en Noorwegen maar sedert kort zijn daar dus 12 Mercedes-Benz dealerships in België bij gekomen. De recentste acquisities zijn de garages Jacobs in Lokeren en Sint-Niklaas.

Belgische markt

De Deen Henrik Lessèl is de CEO van Hedin Belgium met als opdracht de Hedin-activiteiten in België te laten groeien en rendabeler te maken. Waarom een Zweedse groep zijn actieterrein uitbreidt tot België, dat is een eerste vraag die zich meteen opdringt. “De opportuniteit deed zich voor”, weet Henrik Lessèl. Tot voor kort was het de strategie van Mercedes-Benz om zoveel mogelijk cruciaal gelegen dealerships over te nemen. Maar nu komt daar dus verandering in. “Hedin kan een mooi palmares voorleggen in Scandinavië en waarom zou dat niet lukken in België?” aldus nog Lessèl.
Volgens Lessèl is het autolandschap in België nochtans sterk verschillend van de Zweedse situatie: “Door de uitgestrektheid van Zweden en de beperkte bevolkingsdichtheid, zijn er heel wat minder dealerships dan hier. Dat verklaart ook waarom Zweedse dealerships vaak meerdere merken vertegenwoordigen. In België is het niet de bedoeling om aan multi-franchising te doen. Bovendien zullen we kleinere dealerships, zoals bijvoorbeeld in Eeklo, blijven behouden. De Belgische klant wil een garage in zijn buurt. Dat belet niet dat er tussen de dealerships synergiën kunnen ontstaan. Dat kan op verschillende niveaus zoals de beschikbaarheid van bepaalde auto’s en onderdelen. Maar dat geldt ook voor het oplossen van een technisch probleem. Ook qua administratie en de opvolging van de klanten zijn er enorme mogelijkheden.”

Strategie

Lessèl wil vooral inzetten op service en after sales: “Het eerste wat we willen bereiken, is het terugdringen van de lead time. Die is nu te lang en dat is zeker bij bedrijfsvoertuigen en leaseklanten een nadeel. Om daarin te slagen, willen wij een ver doorgedreven digitalisering doorvoeren.”
Lessèl ziet nog meer mogelijkheden in de digitalisering: “Door de historiek van elk voertuig en elke klant te digitaliseren, zijn we in staat om te anticiperen. Klanten kunnen verwittigd worden wanneer een servicebeurt zich aandient. Ook zijn we in staat om vast te leggen wanneer een herstelling preventief moet uitgevoerd worden en de klant daarvan te verwittigen. Bovendien moet er een nauwer contact ontstaan tussen de garage, zeg maar de receptionist en de mekanieker, en de klant. We moeten de klant ook uitleggen wat er met zijn wagen is gebeurd en welke herstellingen nodig zijn in de toekomst.”
Daarmee wordt alvast duidelijk dat Hedin een duidelijke strategie heeft met de Belgische dealerships. Bovendien wordt rekening gehouden met het verschil tussen het Zweedse en Belgische autolandschap.