• Moet ik mijn zaak in het weekend sluiten?
Volgens het persbericht van het kabinet van de Eerste Minister moeten winkels sluiten in het weekend, maar thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.

Op basis van deze summiere informatie kan gesteld worden dat alles wat louter verkoop betreft, dus showrooms, auto-onderdelen zaken, fietsverkopers, … moet sluiten.

Dienstenleveranciers zoals tankstations, carwashes, takelbedrijven, voertuigenverhuurders, reparatiewerkplaatsen en bandencentrales kunnen naar onze interpretatie beschouwd worden als thuisbezorgers en drive-ins en kunnen bijgevolg openblijven in het weekend (indien deze dagen op ondernemingsniveau worden beschouwd als activiteitsdagen). Mocht de overheid hierover in de nabije toekomst een andere verduidelijking brengen dan houden we u daarvan uiteraard op de hoogte.

Een activiteit kan echter maar mogelijk zijn als situaties kunnen vermeden worden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijk besmette persoon en een gezonde persoon wordt verminderd (“social distancing”).

• Moet ik mijn zaak tijdens de week sluiten?

Alles wat louter verkoop betreft, dus showrooms, auto-onderdelen zaken, fietsverkopers, … kan tijdens de week openblijven. Indien dienstenleveranciers zoals tankstations, carwashes, takelbedrijven en mogelijk ook reparatiewerkplaatsen en bandencentrales kunnen beschouwd worden als thuisbezorgers en drive-ins, kunnen zij openblijven tijdens de week.

En ook hier geldt social distancing.

• Wat als ik mijn activiteiten verplicht moet stopzetten?

Dit kan als overmacht worden beschouwd. U hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats. De aanvraag gebeurt elektronisch bij het lokale werkloosheidsbureau met:

  • de datum waarop de werknemer niet meer kon werken;
  • de aard van de overmacht: CORONAVIRUS;
  • een bewijs dat de werkloosheid een link heeft met het coronavirus;
  • de voorziene werkloosheidsduur;
  • de identiteit van de betrokken werknemer.

Binnen de drie kalenderdagen krijgt de werkgever een antwoord.

• Wat als klanten (bijna) niet meer komen opdagen en/of er geen bevoorrading meer mogelijk is?

Eventueel kunt u beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Zie ook het Traxio Infobulletin 03-2020.

• Hoe zit het met de werknemer die niet naar een klant kon gaan omdat deze hem niet wilde ontvangen ?

Als dit soort gevallen meer en meer zouden voorkomen, moet worden overwogen om de werknemers tijdelijk werkloos om economische redenen te maken.

• Hoe zit het met de werknemer die tijdelijke werkloosheid weigert ?

De beslissing om werknemers wegens overmacht tijdelijk werkloos te maken, wordt door de werkgever genomen zonder dat de werknemer daarvoor toestemming moet geven.

• Hoe zit het met de werknemer die verkouden is maar geen dokter heeft geraadpleegd ?

Hij moet sterk worden aangeraden om zijn arts te raadplegen (zelfs telefonisch). Als hij geen medisch getuigschrift heeft, wordt hij niet uitbetaald. Een werknemer kan niet zelf beslissen om in quarantaine te gaan of niet te kunnen werken. Het is ook mogelijk om de werknemer te vragen om te telewerken.

• Hoe zit het met de werknemer die zijn kind moet opvangen omdat de scholen gesloten zijn?

Het gebruik van tijdelijke werkloosheid is in dit geval geen optie. De werknemer moet verlof opnemen of om dwingende redenen afwezig zijn. Ter herinnering: werknemers kunnen om dwingende redenen 10 dagen/jaar verlof opnemen. Ze worden dan niet vergoed (tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen).

• Wat als fase 3 van kracht zou worden?

Indien alle reizen naar België verboden zouden worden en alle burgers thuis zouden moeten blijven, wordt ervan uitgegaan dat bedrijven wegens overmacht gesloten zijn.

• Waar kan ik nog meer informatie vinden?

https://financien.belgium.be/nl/node/121/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus?_ga=2.95443295.255426764.1583929895-70307549.1583321768

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn