Ander goed nieuws? Tijdens de zwaarste crisis slaagt de mens er het beste in om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Wat zullen we onthouden eens deze gezondheidscrisis eindelijk onder controle is?

Onze regeringsleiders zullen zweren dat ze het nooit meer zo ver zullen laten komen, daarbij gesteund door de duizenden miljarden die de centrale banken vrijmaken. De voorrang gaat daarbij naar de gezondheidszorg, de herlokalisering van vitale industrietakken en de opwaardering van beroepen met een reële toegevoegde waarde. Voor wat het klimaat betreft, is het nog afwachten…

En wij? Zullen we hier echt lessen uit trekken om onze mobiliteit vanuit een volledig nieuwe hoek te bekijken?

Er zijn alvast drie intiem verbonden onderwerpen die naast enkele andere toch eens grondig moeten worden bekeken na wat deze lente van 2020 ons heeft geleerd.

Thuiswerken, uiteraard. Wie is niet verrast door de efficiëntie van een dag werken van thuis uit, een vergadering met collega’s via Skype, Microsoft Teams of dergelijke? Managers die toch het gevoel hebben dat ze hun mensen niet onder controle hadden, moeten vooral in eigen boezem kijken.

Daaruit volgend: onze verplaatsingen. Wat voor zin heeft het om 50.000 kilometer per jaar te verslinden aan een gemiddelde van 35 km/u? De beste kilometer is toch degene die niet gereden is?

Tot slot: onze auto. We zijn eraan gehecht. De elektrische auto is ongetwijfeld niet hét wondermiddel. Maar is 400 kilometer bereik echt onvoldoende, in het licht van dit nieuwe beeld op verplaatsingen?

Het is toch allemaal het overdenken waard…