Niek Kraak van Profile: “Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met professionaliteit. Maar wij zien ook dat duurzaam ondernemen steeds vaker een eis wordt bij tenders met leasemaatschappijen en transporteurs. Wij hebben ervoor gekozen om dit onderwerp bij Duurzaam Repareren onder te brengen. Zij hebben een mooi ondersteuningsprogramma, maar ook vrijwel alle grote leasemaatschappijen zijn bij de vzw aangesloten.” 

Profile is van oudsher een bandencentrale, maar inmiddels levert men met dezelfde kwaliteit ook onderhoud en reparaties aan auto’s en camions. Hiervoor krijgen de monteurs op de vestigingen doorlopend aanvullende technische opleidingen en trainingen en wordt men vanuit de centrale organisatie begeleid.

 Christophe Vandenput van Duurzaam Repareren: “Profile mikt met haar landelijke netwerk ook steeds meer op de zakelijke markt. Dan is naast de kwaliteit van de dienstverlening, een duurzame bedrijfsvoering essentieel. Dit geldt dan wel voor het gehele nationale netwerk. Profile is het eerste landelijke netwerk voor Onderhoud Reparatie & Banden dat volledig gecertificeerd is.” 

 “Als Covid-19 ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat we moeten ondernemen met oog voor het milieu, de gezondheid en de samenleving. Zet hiervoor de standaard in de Belgische markt”, aldus Harry Filon, BeNeLux CEO van Duurzaam Repareren. Alle zeventig Profile-vestigingen ontvingen het certificaat Duurzaam Repareren. Enkele vestigingen hebben nog punten om verder te verbeteren. Volgens de vzw is dit niet vreemd, want duurzaamheid is geen momentopname maar een wijze van ondernemen die toekomstbestendig is. 

 “De toekomst zal data-driven, 24/7 connected én duurzaam zijn. Daar gaan wij voluit voor”, aldus Dirk Lambrechts, Directeur Services Profile International.