Voor de invulling van deze sessie had link2fleet een beroep gedaan op zijn erkende fiscale experts: Michel Willems (Mobilitas), Daniel Debrouwer en Ward Martens (EuroFleet Consult).

“Dankzij de jongste aankondigingen van de regering liggen de spelregels nu vast tot in 2031, waardoor u in uw strategie kan anticiperen op de lange termijn,” gaf Michel Willems aan. “Minder goed nieuws is dat uw wagenpark u stelselmatig steeds meer zal gaan kosten als u niet voldoende meegaat met de energietransitie.”

Hij wees er verder op dat de wet nog niet goedgekeurd is en dat er nog aanpassingen kunnen volgen tot de definitieve stemming tijdens de plenaire zitting van het federale parlement.

Vervolgens ging hij in detail in op de 7 vragen die fleetbeheerders de voorbije weken het vaakst hebben gesteld, waarvan u via dit artikel een samenvatting vindt.

Ter conclusie onthouden we vooral:

  • De fiscale situatie blijft verzekerd voor bestaande auto’s in het wagenpark en voor voertuigen die voor 1 juli 2023 worden besteld.
  • De verhoging in de belastingen en de sociale bijdrage voor CO2-neutrale voertuigen blijft op de lange termijn beperkt.
  • De fiscaliteit wordt stapsgewijs zwaarder voor voertuigen op fossiele brandstoffen die worden besteld vanaf 1 juli 2023. De (stijgende) impact van de CO2-bijdrage mag niet worden onderschat.

 

Evolutie in 3 fases voor niet-koolstofneutrale voertuigen

Vervolgens vatten Daniel Debrouwer en Ward Martens voor EuroFleet Consult de stappen van de toekomstige fiscaliteit samen.

Eerste fase: vandaag > Niets verandert voor wagens die worden besteld voor 1 juli 2023. Zo blijft bijvoorbeeld een PHEV die vandaag voor 98 procent aftrekbaar is dat ook in de toekomst zolang hij niet van eigenaar verandert.

Tweede fase: bestellingen vanaf 1 juli 2023 > Wagens die vanaf deze datum worden besteld vallen onder een overgangssysteem: hun aftrekbaarheid daalt vanaf 2025 progressief met 25 procent per jaar om uiteindelijk in 2028 op 0 procent te landen.

Derde fase: inschrijvingen vanaf 2026 > Enkel voertuigen met een nuluitstoot genieten nog een fiscale aftrekbaarheid. Een wagen met een uitstoot van 0,1 g/km zal dus vanaf 2026 niet meer aftrekbaar zijn.

 

En wat met elektrische voertuigen?

Elektrische wagens behouden hun fiscale aftrekbaarheid van 100 procent tot 2027, als ze tenminste voor dat jaar worden besteld. Wagens besteld vanaf 2027 zullen eveneens hun fiscale aftrekbaarheid geleidelijk zien zakken tot in 2031 (67,5 procent).

 

WLTP vs NEDC 2.0

EuroFleet Consult sneed ook de kwestie aan van de NEDC- en WLTP-waarden voor de berekening van de autofiscaliteit. “Constructeurs zijn niet langer verplicht om de NEDC-cijfers weer te geven op het gelijkvormigheidsattest van hun voertuigen. Het gevolg is dat in fiscale formules dus rekening zal moeten worden gehouden met de WLTP-waarde, wat voor veel modellen helaas nadelig uitvalt. Opgelet trouwens: niets garandeert u dat de NEDC-waarde nog te vinden zal zijn op het gelijkvormigheidsattest van een voertuig dat u vandaag bestelt maar dat pas over enige tijd wordt geleverd. De komende maanden kunnen sommige bedrijven zo met onaangename verrassingen worden geconfronteerd.”

 

Van een car policy naar een mobility/green policy

De energietransitie van uw wagenpark invoeren zal niet zonder slag of stoot verlopen. De car policy moet worden herschreven, maar ook de gebruiken en gewoontes van uw bestuurders zullen moeten wijzigen. Farrah Pedrido (Sales manager bij Traxall België) gaf tips om de nieuwe strategie zo goed mogelijk voor te bereiden, die bij voorkeur vanaf vandaag wordt ingevoerd.

  1. Pas een volledige TCO toe > houd niet enkel rekening met de huurprijs maar ook met parameters als de fiscale aftrekbaarheid, de CO2-belasting, brandstof- en elektriciteitskosten enzovoort.
  2. Informeer u over de leveranciers op de markt > er bestaan grote verschillen tussen de leveranciers in de markt van de e-mobiliteit, die zeker producten en diensten aanbieden die aan uw specifieke vereisten kunnen voldoen.
  3. Herschrijf uw policy door er regels in te integreren voor elektrische voertuigen, het opladen, de plaatsing van oplaadpunten thuis enzovoort. Elektrisch rijden vereist dat flink wat nieuwe regels aan de policy worden toegevoegd.
  4. Communiceer met uw medewerkers > organiseer informatiesessies om hen uit te leggen waarom uw bedrijf voor de elektrische richting kiest.

 

De Stellantis-groep, een partner van deze sessie, biedt vandaag reeds een breed gamma aan producten die perfect aansluiten bij het aangekondigde wettelijke kader, zowel qua personenwagens als bestelwagens. Vandaag bieden de verschillende merken van de groep liefst 29 PHEV’s en BEV’s. Tegen het eind van het jaar komen er daar nog 10 bij. De groep meldt bovendien dat elk model dat vanaf 2025 op de markt komt zal worden geëlektrificeerd.

 

 

Tijdens de chat kwamen talrijke vragen naar voren die aantonen dat fleetbeheerders met nog veel vraagtekens en onzekerheden zitten rond het nieuwe wetsvoorstel. Hoewel velen al een antwoord vonden bij onze experts moet onze volgende livesessie van 28 september zeker de laatste bezorgdheden kunnen wegnemen en completere details kunnen bieden rond de evoluties die we nog mogen verwachten. U kan zich nu al voor die sessie inschrijven via deze link.

 

Met de steun van: