Geringe impact op het aantal bestellingen verwacht in 2020

  • Wat is de verwachte impact van COVID-19 op uw wagenpark en de manier waarop u het beheert?

De meerderheid van de fleetmanagers (56 procent) zegt op beperkte manier een impact te ondervinden van de gevolgen van de crisis. Dat betekent dat 44 procent van hen veel sterker te lijden heeft onder de negatieve effecten ervan.

  • Gezien COVID-19, wat is uw inschatting voor de evolutie van het aantal afgelegde kilometers voor 2020?

Het is geen verrassing dat alle fleetmanagers verwachten dat bedrijfswagens in 2020 veel minder kilometers zullen rijden. De meerderheid van de ondervraagden (53 procent) gaat uit van 11 tot 25 procent minder, maar bijna 30 procent van hen denkt zelfs dat de daling boven de 25 procent ligt.

  • Voor de contracten die in 2020 zullen worden beëindigd, wat is het verwachte percentage van de contractverlengingen:

Om de TCO te optimaliseren zullen in 2020 bij veel Belgische vloten de contracten worden verlengd. 70 procent van de ondervraagde fleetmanagers gaan ervan uit dat ze tot een kwart van de contracten van het bestaande wagenpark zullen moeten verlengen.

  • Gezien COVID-19, denkt u dat het volume van de bestellingen van voertuigen in 2020 zal…

57 procent van de fleetmanagers die aan de enquête deelnamen denkt dat het aantal autobestellingen zal dalen. Het merendeel (25 procent) verwacht een daling van 10 tot 20 procent. Maar er is reden voor optimisme aangezien 43 procent denkt dat de bestellingen op hetzelfde peil zullen blijven of zelfs zullen toenemen in 2020.

  • Gezien COVID-19, wat zijn uw belangrijkste verwachtingen ten opzichte van uw leveranciers?

Uit de vraag welke diensten men verwacht van de leveranciers in deze periode van diepe onzekerheid kwamen drie belangrijke punten naar boven. In volgorde:

  1. Betere commerciële voorwaarden om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen (43 procent)
  2. Neutraal en kwalitatief advies (39 procent)
  3. – Mobiliteitsoplossingen die verder gaan dan het automobiele kader (32 procent)

Deze enquête wordt georganiseerd in samenwerking met Daniel Debrouwer en Ward Martens van Eurofleet Consult en is de voorloper van een veel grootschaliger peiling – die nog steeds beschikbaar is op onze website – die zal worden gebruikt bij de organisatie van ons volgende webinar op donderdag 28 mei. Alle informatie over die webinar vindt u op onze website.