Fiscaal overgangsstelsel tot en met 30 september 2021

Voor personenwagens die reeds aangeschaft zijn vóór 1 oktober 2021 blijft de vrije keuze tussen de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde mogelijk. De fiscus wil hierdoor rechtszekerheid scheppen.

Het is van geen belang of de belastingplichtige reeds economisch eigenaar is van het voertuig op 1 oktober 2021. De op 30 september 2021 reeds bestelde, maar nog niet geleverde personenwagens zullen dus in aanmerking komen voor dit overgangsregime. Voor voertuigen in operationele renting (huurformule) is de datum van het afsluiten van het leasecontract bepalend.

 

Voor welke voertuigen start het nieuwe regime vanaf 1 oktober 2021 ?

Voor alle voertuigen (zowel nieuwe als tweedehands wagens) die vanaf 1 oktober 2021 worden aangeschaft (aangekocht, geleased of gehuurd) zal enkel nog de WLTP-waarde beschouwd worden als de fiscale CO2-waarde voor de toepassing van de federale fiscale formules in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Voordeel alle aard indien WLTP niet gekend

Voor de berekening van het voordeel wordt WLTP de norm voor alle voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 oktober 2021. Voor voertuigen waarvoor geen WLTP-uitstootwaarden gekend zijn, zou de CO2-uitstoot forfaitair worden vastgesteld op 205 gr/km voor aandrijvingen op benzine-, LPG- of aardgas en op 195 gr/km voor diesels.

 

Fiscale aftrekbaarheid indien WLTP niet gekend

Wanneer de WLTP-waarde niet gekend is zou deze forfaitair en automatisch op 200 gr/km worden vastgesteld. Dit komt overeen met de huidige laagste fiscale aftrekbaarheid van 40%.

In elk geval wil de fiscus vanaf 1 oktober 2021 de ingebruikname ontmoedigen van tweedehands voertuigen met de verouderde uitstootnorm NEDC 1.0 in bedrijfswagenvloten.

 

Michel Willems

MOBILITAS