link2fleet: Mijnheer De Buck, wat is het concept achter dit project voor een stadsnetwerk dat Touring voorstelt?”

Xavier De Buck: “We hebben dit idee bedacht met studiebureau Stratec. Wij zijn van mening dat we in onze stadscentra niet moeten kiezen tussen de auto of de fiets, in tegenstelling tot wat de Brusselse regering lijkt te denken. Laat ons het voorbeeld nemen van de Wetstraat, waar een rijstrook is geschrapt om plaats te maken voor een fietspad. Uiteraard schept dat veiligheid voor de fietsers, en dat is belangrijk, maar de toegang tot grote steden moet ook gegarandeerd blijven voor pendelaars. Dat is des te meer het geval in een periode waar het openbaar vervoer wat meer wordt gemeden.”

l2f: Wie zit precies achter dit project?

XDB: “We hebben Stratec gevraagd om na te denken over een secundair stadsnetwerk voor actieve mobiliteit. We hebben 20 verkeersassen in het belangrijkste fietsnetwerk uitgekozen die sterk verzadigd en onveilig zijn. Wij denken dat voor die assen een alternatieve route mogelijk is. We hebben uit de belangrijkste routes ook 5 assen uitgekozen waar de nodige aanpassingen slechts een beperkte investering vergen. Met dit plan bewijzen we met andere woorden dat het mogelijk is om meer duurzame alternatieven te creëren zonder daarom de hoeveelheid ruimte voor auto’s te verminderen. We gaan dit plan voorleggen aan de bevoegde overheden”.

l2f: Met dit plan verdedigt Touring zowel de auto als de fiets, zijn eerst corebusiness?

XDB: “Precies, fietsers waren onze eerste leden. Vandaag keren we terug naar hen, want mobiliteit gaat via alle vervoermiddelen. En hier wint de fiets steeds meer aan belang, vooral dan de elektrische fiets. Het is misschien wel het beste vervoermiddel voor onze steden van de toekomst. Maar om de tweewieler aantrekkelijker te maken, moet ook de infrastructuur aangepast zijn”.

l2f: De fiets krijgt inderdaad steeds meer een plaats in de mobiliteit van ondernemingen. Wat heeft Touring op dit vlak te bieden?

XDB: “Wij bieden een bijstandsproduct aan voor fietsen en elektrische fietsen, maar ook voor bedrijfsfietsen. Als een klant zijn wagen en fiets in één gecombineerd leasingcontract heeft weten te bekomen, kan hij kiezen voor een bijstandsdekking voor beide vervoermiddelen”.