Het was een uitstekend idee om een debat tussen experts te organiseren over het onderwerp mobiliteit in het kader van het Auto-, moto- en… mobiliteitssalon. In 2020 wordt deze mobiliteit namelijk nog meer dan in 2019 een heuse hoofdbreker. Talrijke media en specialisten spreken van het jaar van de elektrificatie, en ze hebben gelijk. Europa legt autoconstructeurs namelijk CO2-quota op en als ze die overschrijden, hangen hen zware boetes boven het hoofd. Ze kunnen dus niet anders dan puur elektrische of op zijn minst geëlektrificeerde modellen op de markt te brengen. Maar dat werpt wel een paar vragen op: is de fiscaliteit daarop afgestemd? Volstaat de infrastructuur om een groen wagenpark uit te rollen? Maar laat ons vooral uit het denkpatroon van enkel auto’s breken, zoals Febiac heel terecht heeft gedaan met de organisatie van dit forum.

“mijn mobiliteit, mijn vrijheid”

Het forum was opgebouwd volgens de volgende thema’s: “Nobody is too big to fail”; “How complex is change?” en “Ecosystem as a key for change”, met als praktische casussen de jongste mobiliteitsstudie van Deloitte maar ook de strategie van de stand Antwerpen, ongetwijfeld een van de “smart” steden van België.

Wat hebben we er nu van onthouden? Dat Febiac heel actief deelneemt aan het debat over de mobiliteit door concrete oplossingen te proberen aanbieden. De Belgische Federatie voor de Auto en de Fiets (die vandaag volgens ons al veel meer is dan dat) vervult dus haar missie. Door kwalitatieve experts uit te nodigen konden we uit de ‘autobubbel’ breken. Zo leerden we hoe het menselijke brein veranderingen kan aanpakken – of beter gezegd: opmerken – maar ook hoe de miljarden gegevens (Big Data) die talrijke dagelijkse gebruiksvoorwerpen registreren (The Internet of things) onze mobiliteit revolutionair kunnen veranderen en, vooral, verbeteren. Het principe “Mijn auto, mijn vrijheid” is vandaag namelijk sterk geëvolueerd naar “Mijn mobiliteit, mijn vrijheid”.

Daarom zal link2fleet de komende dagen diverse thema’s grondiger bespreken die werden aangesneden tijdens het forum #WeAreMobility. Ook voor link2fleet is het namelijk een prioriteit om u te informeren zodat u uw mobiliteit en die van uw medewerkers kan optimaliseren.